Het bestuur

Voorzittter
Jouke van Groningen
voorzitter@zwembaddespetter.nl
Penningmeester
Kor de Vries
penningmeester@zwembaddespetter.nl
Secretaris
Desiree de Boer
secr.despetter@gmail.com
0229-583023
Bestuurslid techniek
VACATURE
Bestuurslid groenvoorziening
Kees Hink
c.hink@quicknet.nl
Bestuurslid algemene zaken
Kees Hink
c.hink@quicknet.nl
Coördinator vrijwilligerstaken onderhoud
Kees Hink
c.hink@quicknet.nl

Wij zijn op dit moment op zoek naar nieuwe bestuursleden. Een aantal leden zijn gestopt met hun werkzaamheden. Graag willen wij u uitnodigen om invulling te geven aan een van de vrijgekomen vacatures. Informatie kan worden ingewonnen bij Desirée de Boer. Email kan ook secr.despetter@gmail.com. Alvast hartelijk dank voor uw belangstelling.

Geen bestuursleden

Coordinator vrijwilligers kassa/kiosk
Kristin Renooij
vrijwilligerskiosk@zwembaddespetter.nl
Sponsorcommissie
Cinthia Veltman & Wytske Coevert
sponsoring.zwembaddespetter@gmail.com